Kozan Ticaret Odası
HomeKapasite ve Ekspertiz Raporu

Kapasite ve Ekspertiz Raporu

Kapasite Raporu

Odamızca, imalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, firmalara çeşitli konularda avantaj sağlayan (sanayi sicil belgesi alımı, gıda siciline kaydolma işlemi, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ve elektrik kullanımında %17 oranında indirim avantajı) Kapasite Raporları tanzim edilmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

  • Kozan Ticaret Odası Genel Sekreterliği’ne Dilekçe.
  • Kapasite Raporu Müracaat Formu.
  • Firmaya ait makine ve teçhizat tablosu (Mali Müşavir Onaylı)
  • Çalışan Kişilerin SSK Bildirgeleri (İşe Giriş). 
  • İş yeri Kira ise Kira Sözleşmesi Fotokopisi. (kiralama süresinin başvuru günü itibarıyla en az 2 yıl olması gerekir)
  • İş yeri Mülk ise Tapu Fotokopisi.
  • Makine teçhizat kiralık ise cihazların cins ve özelliklerini belirtir kira mukavelesi.
  • TOBB hesap numaralarına yatırılan Onay ücreti dekontu 

Ekspertiz Raporu

Odamıza kayıtlı olan ve Kapasite Raporu alacak işgücü ve makine parkı bulunmayan küçük işletmelerin (Fırın ,Unlu mamul vs.) Açma Ruhsatı, Gıda Üretim İzni ve GSM Ruhsatı gibi işlemlere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize, belediyelerden GSM Ruhsatı almalarına yardımcı olmak amacıyla akaryakıt tanklarının kapasitelerini gösterir Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

İhracat, ithalat, gümrük ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasına yönelik Odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularında, eksperimizin yerinde yapacağı tespite göre Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Başvuru İçin Gereken Belge;

Kozan Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe