İmalat Yeterlilik Belgesi

Odamıza kapasite tespiti yaptırmış firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile bir malın imaline yeterli olup olmadıklarının tespiti amacıyla, ilgili mercilere ibraz edilmek üzere geçerli kapasite raporuna istinaden hazırlanan bir belgedir

İmalat yeterlik belgesi çıkarmak isteyen firmaların talep dilekçesi ekinde, mamül veya mamülleri tanıtıcı broşür, ilan vb belgeler ve geçerli kapasite raporu fotokopisi ile odamıza müracaat etmesi gerekmektedir.

Talep formu için tıklayınız