Oda Sicil

Görevler:
Oda sicili işlemlerini yürütmek,
Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiği gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak üzere Genel Sekreter’liğe sunmak,
Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olmadığına dair belge, yurt dışı çıkış fonu muaflık belgesi ve bu gibi oda sicili ilgili belgeleri hazırlayıp onay için genel sekreterliğe sunmak,
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda Üyelerinin işlemlerini yürütmek,
Üyelerin Sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek,

Verilen Belgeler:
Oda Sicil Kayıt Sureti
Faaliyet Belgesi
Bağ-Kur Belgesi
İhale Durum Belgesi
Ticari İkametgah Belgesi
Firma Ortakları Belgesi

Ücretsiz Alınabilecek Hizmetler:
İşyerinize Asabileceğiniz “ÜYELİK BELGESİ”
Üye Kimliği (Hakki Şahıslara ve Tüzel Kişilik Temsilcilerine Verilebilmektedir.)
Üyelikle İlgili Her Türlü Danışmanlık Hizmetleri