Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;
Odamızın bütün birimleri ile kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, tarafsız, güvenilir, etkin ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla;
Sanayi ve ticaret hayatı başta olmak üzere sosyo-ekonomik anlamda Kozan ilçesinin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunmak ve ulusal ölçekte kalkınmasında öncü rol oynamak,
Bir özel sektör temsilcisi olarak ulusal ve uluslar arası alanda Kozan ilçesini en iyi şekilde temsil etmek, uluslar arası platformlarda Ülkemizin tanıtımında etkin ve aktif bir şekilde rol almak, bu doğrultuda etkin politikalar belirlemek ve uygulamak,
Kozan Ticaret Odası olarak her alanda üyelerimiz, İlçemiz, İlimiz ve Ülkemiz adına yapılacak tüm girişimlerde mükemmeliyeti bir ilke olarak benimsemektir.

Vizyonumuz;
Kozan’ın dışa açılımını daha etkin hale getirmek,
bölgemizin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak,
Odamızı, üyelerimiz nezdinde iş ve ekonomi dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,
Avrupa Birliği sürecine üyelerimizin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı genişleterek sürdürmek,
Üyelerimize faydalanabilecekleri her türlü destek ve teşvik unsurları konusunda sürekli bilgi akışı sağlamak,
Kozan sanayisinde ve ticaretinde yer alan işletmelerimizin, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve ticari politikalarda daha fazla söz sahibi olabilmesi amacıyla ilgili platformlarda etkin olmak,
İlimizin cazibe merkezi olması yolunda yapılacak her türlü girişime öncülük etmektir.