Kapasite Raporu

Odamızca, imalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, firmalara çeşitli konularda avantaj sağlayan (sanayi sicil belgesi alımı, gıda siciline kaydolma işlemi, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ve elektrik kullanımında %17 oranında indirim avantajı) Kapasite Raporları tanzim edilmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

-Adana Ticaret Odası Genel Sekreterliği’ne Dilekçe.

-Kapasite Raporu Müracaat Formu

-Firmaya ait makine ve teçhizat tablosu (Mali Müşavir Onaylı)

-Çalışan Kişilerin SGK Bildirgeleri (İşe Giriş).

-Vergi Levhası Fotokopisi

-Başvuruda bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü aslı ya da noter tasdikli sureti ve fotokopisi

-Vekaleten Başvuracak Kişiye Ait Vekaletname Aslı ve Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi

-İş yeri Kira ise Kira Sözleşmesi Fotokopisi

-İş yeri Mülk ise Tapu Fotokopisi

-Makine teçhizat kiralık ise cihazların cins ve özelliklerini belirtir kira mukavelesi

-TOBB hesap numaralarına yatırılan Onay ücreti dekontu

Kapasite raporu Başvuru Formu İçin tıklayınız.