Kalite Politikamız

Üye memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi ve eğitimli personel katılımı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve 5174 Sayılı TOBB Kanununa uymayı taahhüt etmek Kozan Ticaret Odası’ nın politikasıdır.
· Hızlı ve sorunsuz hizmet vermek,
· Hizmet kalitesini sürekli kılmak,
· Üstlendiği misyon ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin kalitesini örnek teşkil eder konumda tutmak,
· Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilikleri takip etmek ve üyelerimize yönelik en son teknoloji ile hizmet sunmak,
· Odamızca sunulan hizmetlerde üye menfaatlerini her zaman ön planda tutmak,
· Personel memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirmek ve bu yönde yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamak,
· Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve sürekli üye memnuniyetini gözetmek,
· Tüm çalışanlarımızı kalite sistemimizin sürekli iyileştirilmesi amacı doğrultusunda cesaretlendirmek, katılımlarını sağlamak ve insan merkezli bir yönetim anlayışını benimsemektir.