K Yetki Belgesi

K BELGELERİNDE ASGARİ KAPASİTE ÇOK ÖNEMLİDİR…

K1 ve K3 belgesi sahipleri, K belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa (Odamıza) bildirirler.

Bu surette yapılan taşıt düşümleri sonucu, bu Yönetmelikteki asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde; kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren, 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur.

Asgari kapasitenin altına düşecek şekilde TAŞIT SATIŞI YAPMALARI halinde bu hususu satış tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa (odamıza) bildirmek ve kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren toplamda 60 gün içinde de bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar. Aksi halde K belgeleri iptal olur.

Her takvim yılının başında taşıtların yaşları nedeniyle asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; 90 gün içinde bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasiteyi tamamlamak üzere yeterli sayıda/kapasitede taşıtı, K belgelerine kayıt ettirmek zorundadırlar.

K2, K2*(yıldızlı K2), K1*(yıldızlı K1): Belgelerinde ise asgari kapasite (tonaj) şartı yoktur ancak, yine en az bir araç  her zaman bu belgelerde kayıtlı olmak zorundadır. Son kalan taşıtın satışında noter satış tarihi itibariyle 60 gün veya hurdaya ayrılan taşıtlarda hurdaya ayrılış tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yeni taşıt alınarak bu belgelere eklenmediği takdirde  belgeleri de iptal durumuna düşmektedir.