Yerli Malı Belgesi

“Yerli Malı Belgesi” Kamu İhale Kurulu kararı gereği ihalelerde kullanılmak üzere Odamız üyesi olan işletmelerinin Adana ili sınırlarında yer alan üretimleri için düzenlenir. Diğer illerdeki şube imalat yerleri, merkezi Odamız üyesi olsa dahi, belgeyi üretim yerinin bulunduğu Odadan talep edeceklerdir. “Yerli Malı Belgesi”, düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.

Başvuru için gereken belgeler;

-Kozan Ticaret Odası Genel Sekreterliği’ne Dilekçe

-Taahhütname tıklayınız 

-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli tıklayınız

(EK3A – B- C- D Formları dosya içerisinde bulunmaktadır.)

Yerli Malı Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar için tıklayınız.

İmalat Yeterlilik Belgesi

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bu belge, geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.

Başvuru için gereken belgeler;

-Kozan Ticaret Odası Genel Sekreterliği’ne Dilekçe

-Geçerli kapasite raporu örneği.