Kozan Ticaret Odası
HomeKOSGEB Temsilciliği

KOSGEB Temsilciliği

KOSGEB TEMSİLCİLİĞİMİZİN HİZMETLERİ

 – Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik KOSGEB  Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,
– İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB  tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması,
– KOSGEB ‘E yeni başvuracak işletmelerin veri tabanı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
– KOSGEB ‘e kayıtlı işletmelerin güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
– İşletmeler tarafından KOSGEB  Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili KOSGEB  Birimine iletilmesi,
– Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutulması, KOSGEB ‘in ilgili veri tabanlarına aktarılması,
– Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,
– Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla KOSGEB  birimleri ile eş zamanlı olarak faaliyet raporlarının hazırlanması ve Proje Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi,

KOZAN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINDAN

Kozan Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği seçimleri 01/10/2022 Cumartesi günü Kozan Ticaret Odası Hizmet Binasında 09:00 -17:00 saatleri arasında yapılacak olup,seçimlere ait seçim listeleri ilgili yasanın 84.maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri gereğince 3(üç) tam iş günü odamıza ait ilan panosunda 14.09.2022 Çarşamba günü saat 08.00 de askıya çıkartılacak olup,16.09.2022 Cuma günü saat 17.00 de askıdan indirilecektir.

Listelere yapılacak itirazlar için askı süresi içerisinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bizzat başvurulması gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.