KOSGEB Temsilciliği

KOSGEB TEMSİLCİLİĞİMİZİN HİZMETLERİ

– Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik KOSGEB  Destek ve Hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması,
– İşletmelerin ziyaret edilerek KOSGEB  tarafından hazırlanmış olan anketlerin uygulanıp elde edilen bilgilere göre işletmelerin durumlarının tespit edilmesi, kategorilere ayrılması,
– KOSGEB ‘E yeni başvuracak işletmelerin veri tabanı kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
– KOSGEB ‘e kayıtlı işletmelerin güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
– İşletmeler tarafından KOSGEB  Destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili KOSGEB  Birimine iletilmesi,
– Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutulması, KOSGEB ‘in ilgili veri tabanlarına aktarılması,
– Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,
– Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla KOSGEB  birimleri ile eş zamanlı olarak faaliyet raporlarının hazırlanması ve Proje Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi,