Kozan Ticaret Odası


Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik’in 9.Maddesi:’’Üyeler,fiilen yaptıkları iştigal konularında meydana gelen değişiklikleri gerçekleştirmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar ve ‘’seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin faaliyet kodu ve meslek grubu değişiklikleri seçimlerde dikkate alınmaz’’hükümleri amirdir.

Üyelerimizin eksik ve hatalı bilgilerinin düzeltilmesi için 21/03/ 2022 tarihine kadar hafta içi hergün 08:30-17:00 saatleri arasında Oda sicil Müdürlüğümüze veya Genel Sekreterliğe,değişiklik taleplerini içeren dilekçe ve ekinde güncel NACE Faaliyet Kodunu içeren vergi levhası fotokopisi ile müraacat etmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda meslek gruplarını sorgulayarak eğer farklılık varsa kayıtlarının düzeltilmesini istemeleri gerekmektedir.Aksi takdirde Odamız kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş olacaklardır.

İletişim Tel:(0322)515 84 66