Ekspertiz Raporları

Odamıza kayıtlı olan ve Kapasite Raporu alacak işgücü ve makine parkı bulunmayan küçük işletmelerin (Fırın ,Unlu mamul vs.) Açma Ruhsatı, Gıda Üretim İzni ve GSM Ruhsatı gibi işlemlere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize, belediyelerden GSM Ruhsatı almalarına yardımcı olmak amacıyla akaryakıt tanklarının kapasitelerini gösterir Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

İhracat, ithalat, gümrük ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasına yönelik Odamıza intikal eden araştırma ve inceleme konularında, eksperimizin yerinde yapacağı tespite göre Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Ekspertiz Raporu Başvuru Formu İçin tıklayınız.